Misija

Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir administratīvu un tehnisku darbību kopums, kuru mērķis, pirmkārt, ir saglabāt, otrkārt – uzlabot tās stāvokli, lai māja nezaudētu savas izmantošanas īpašības.

Dzīvokļu īpašnieku kopība ir pārvaldes institūcija mājā un augstākā lēmējinstitūcija, kurai ir tiesības un arī pienākums pārvaldīt (rūpēties) par savu īpašumu.

Šobrīd spēkā esošais Līgums par darījumu centra – dzīvojamās mājas „Centra Nams”, Republikas laukumā 3, Rīgā, apsaimniekošanu vairs neatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tādējādi kļūstot par kavēkli dzīvokļu īpašnieku kopības interesēm.  Šādos gadījumos esošais pārvaldnieks – apsaimniekošanas uzņēmums ir priviliģētā situācijā. Pārvaldnieks pildot tikai pašas nepieciešamākās pārvaldīšanas funkcijas var koncentrēties uz peļņas gūšanu, paredzot, ka īpašnieku kopība nespēs vienoties lēmuma pieņemšanai.

Lai izvairītos no situācijām kad dzīvokļa īpašuma īpašniekam kļūst apgrūtinoši ietekmēt esošā pārvaldnieka – apsaimniekošanas uzņēmuma darbības, ir jāapvienojas brīvprātīgā personu apvienībā – biedrībā, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus un tai nav noteikts peļņas gūšanas raksturs.

Biedrībā „Republikas laukums 3” ir apvienojušies dzīvokļu īpašumu īpašnieki, kuriem rūp mājas turpmākais liktenis. Tās mērķis ir, ievērojot dzīvokļu īpašnieku kopības intereses, pilnvērtīgi pārvaldīt un apsaimniekot darījumu centru – dzīvojamo māju „Centra Nams”.

Tikai darījumu centra – dzīvojamās mājas „Centra Nams” dzīvokļa īpašuma īpašnieks ir tiesīgs kļūt par biedrības biedru, tādējādi, iegūstot reālas tiesības ietekmēt mājas pārvaldīšanas procesus un ņem aktīvu dalību savas mājas pārvaldīšanā, kā saimnieks.

Apsaimniekošanas shēma_LV