Question

Vai Jūs vēlaties, lai Jums attālināti nolasa ūdens skaitītāju rādījumus un tos automātiski pārraida apsaimniekotājam?

Rakstiet savu atbildi vai jautājumus uz e-pastu: edgars@centranams.lv

Хотите ли вы чтобы ваши показания счетчика воды удаленно читали и передавали менеджеру дома автоматически?

Напишите свой ответ или вопрос по электронной почте: edgars@centranams.lv

Do you want your water meter readings to be done remotely and data transmitted to manager automatically?

Write your answer or question by e-mail: edgars@centranams.lv