Biedrība „Republikas laukums 3” ir dibināta 2013. gada 23. janvārī. Tās dibināji ir pieci darījumu centra – dzīvojamās mājas „Centra Nams”, kas atrodas Rīgā, Republikas laukumā 3, dzīvokļu īpašnieki.

Biedrības mērķi ir:

  • veikt darījumu centra – dzīvojamās mājas “Centra Nams” Rīgā, Republikas laukumā 3 pārvaldīšanu;
  • veikt kopīpašumā esošās mājas daļas un ar māju saistītā zemesgabala apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
  • nodrošināt mājas un kopīpašuma pienācīgu uzturēšanu;
  • nodrošināt zemesgabala, dzīvokļa īpašumu un koplietošanas telpu un ar tām funkcionāli saistīto ēku, būvju, komunikāciju, inženiertehnisko tīklu, iekārtu un to elementu lietošanas un uzturēšanas kārtību un tehnisko ekspluatāciju;
  • nodrošināt citu ar mājas un kopīpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu saistītu jautājumu risināšanu;
  • pārstāvēt Biedrības biedru un dzīvokļu īpašnieku kopības intereses saistībā ar mājas un kopīpašuma apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un lietošanu.

Valdes sastāvs:

Biedrību valdi veido tā pati Centra Nams dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas grupa, kas 2009. gada 18. jūnijā organizēja Centra Nams dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un kas panāca, ka SIA „Cleanhouse” SAMAZINĀJA PĀRVALDĪŠANAS MAKSU PAR 10 %, t.i. no LVL 0.53 uz LVL 0.48 par dzīvokļa īpašuma platības kvadrātmetru – rezultātā visi dzīvokļu īpašnieki līdz šim laikam, t.i. 4 gadu periodā, ir ietaupījuši LVL 2.40 par katru dzīvokļa īpašuma platības kvadrātmetru, bet visi kopā esam ietaupījuši vairāk kā LVL 54 000.00.

Edgars Leimanis Valdes priekšsēdētājs

Tālrunis: +371 29 806 503 E-pasts: info@centranams.lv, edgars@centranams.lv

Elita Kazaine Valdes loceklis

Tālrunis: +371 29 806 503 E-pasts: info@centranams.lv

Jānis Stakens Valdes loceklis

Tālrunis: +371 29 806 503 E-pasts: info@centranams.lv


Nikolajs Lācis Valdes loceklis

Tālrunis: +371 29 806 503 E-pasts: info@centranams.lv

Bajashalans Arsalanovs Valdes loceklis

Tālrunis: +371 29 806 503 E-pasts: info@centranams.lv